e-PJJ at UiTM for OT [1]

Posted by : hanafiah on Mar 13, 2006 - 12:53 PM
NewsUpdate [2]
Assalamulaikum dan salam sejehtera,

Kepada semua rakan-rakan seperjuangan,

Sepertimana yang telah di maklumkan, UiTM akan memulakan Program Ijazah Sarjanamuda Pemulihan Carakerja (Kepujian) dalam bentuk e-PJJ tidak lama lagi. Dijemput Tuan / Puan / Cik untuk melayari laman web : E- PJJ UiTM di alamat : http://www.uitmppl.edu.my/ [3]

Sila pergi ke bahagian kanan direktori seperti :

a) Panduan sistem - ada maklumat mengenai cara pembelajaran, bahan pembelajaran, sumber sokongan, FAQ's, peraturan akademik dan sebagainya.

b) Perihal e-PJJ - ada maklumat seperti masa kuliah, peperiksaan, yuran dan sebagainya

c) lain-lain direktori seperti yang terdapat dalam lama tersebut.


Jika ada sebarang pertanyaan atau masaalah yang berkaitan, saya rasa amat gembira untuk menjawab seboleh mungkin. Atau hubungi saya di no telefon : 019-643 64 69.

Salam hormat dan selamat membina keupayaan professional yang lebih baik,
Wassalam


Akehsan Dahlan
Koodinator e-PJJ / Pensyarah

MSc. Health Resource Management (UK), B.Sc.Occ.Therapy (Hons)(Aust.)
PostGradDip (Health Management)(UK), GradDipEducation (Aust)
GradCertCont.Edu (UK), Diploma Occ. Therapy (Mal)


Note: Source: akehsan1@yahoo.com
Links
  [1] http://www.ot-malaysia.org/index.php?name=News&file=article&sid=11
  [2] http://www.ot-malaysia.org/index.php?name=News&catid=&topic=4
  [3] http://www.uitmppl.edu.my/